Reklamacje

Reklamacje towarów z tytułu rękojmi lub niezgodności towarów z umową

Reklamację możesz złożyć, wysyłając do nas formularz reklamacyjny (wzór do pobrania klikając w przycisk) na adres e-mailowy: biuro@grastali.pl. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem poinformujemy Cię, wysyłając informację na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację możesz zgłosić również w każdy inny dopuszczalny prawem sposób.

Uszkodzenia w transporcie

W celu sprawnego załatwienia reklamacji sugerujemy, żeby przesyłkę sprawdzić już przy kurierze. W przypadku, gdy stwierdzisz uszkodzenie zawartości spowodowane niewłaściwym transportem, kurier niezwłocznie spisze protokół szkodowy i zabierze przesyłkę z powrotem. Jeśli sprawdzisz towar już po odjeździe kuriera i wtedy stwierdzisz jego uszkodzenie, zgłoś nam ten fakt.

Inne problemy związane z zamówieniem:

W przypadku innych problemów ze złożonym zamówieniem lub towarem prosimy o kontakt poprzez e-mail pod adresem biuro@grastali.pl

Jeśli (w porozumieniu z nami) odsyłasz towar, pamiętaj o jego właściwym zapakowaniu. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za nowe uszkodzenia (nie będące podstawą reklamacji) powstałe w trakcie transportu zwrotnego, wynikające z wadliwego spakowania przez Ciebie.